De film

Woensdag 17 januari 2018 ging de nieuwe film KOOLSTOFBOEREN tijdens de Bio-Beurs in première

Met introducties van onder meer de Nederlandse klimaatambassadeur Marcel Beukeboom ging de workshop ‘Koolstofboeren, boeren voor een beter klimaat’ van start. Daarin was de film voor het eerst te zien, waarna de makers aan het woord kwamen, net als de biologische filmboeren die in de film over hun praktijk vertellen: melkveehoudster Welmoed Deinum en akkerbouwer Raymond Niesten.

Vervolgens ontvouwde zich een gesprek tussen zaal en panel over de kansen voor koolstofbinding als nieuwe business case in de biologische sector.

De trailer:

De Bio-Beurs vond op 17 en 18 januari plaats in de IJsselhallen in Zwolle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BODEMBOEREN

5 boeren

Bodemboeren is een Nederlandse documentaire van 40 minuten over agrarische koplopers in het duurzame beheer van de levende bodem.

Vijf kopstukken uit de agro-food-sector zagen Bodemboeren en delen er hun indrukken van:

Vijf eigenwijze Nederlandse boeren doken met een kleine filmploeg letterlijk hun bodem in, en vertellen waarom en hoe zij voortdurend experimenteren en observeren om die duurzamer te beheren. Samen verzetten zij de bakens tot een grondig ‘nieuw bodemverhaal’. Daarin is duurzame voedselproductie meer dan verliezen compenseren en bedreigingen afwenden. Met oude, soms vergeten, en nieuwe, soms verrassende kennis bouwen zij pro-actief aan hun natuurlijke kapitaal: een bruisend bodemleven met voldoende lucht, water, koolstof en mineralen.

De trailer:

Bodemboeren kwam er omdat er ‘in het veld’ inspirerende voorbeelden te vinden zijn van individuele boeren, die extra werk maken van het beheer van hun bodem: de basis voor het productievermogen van hun bedrijf. Hun verhalen zijn van grote waarde voor de hele agrarische sector. In 2015, het mondiale Jaar van de Bodem, kan iedereen een vertoning organiseren.

De visie die deze boeren al doende ontwikkelen, hun concrete aanpak en resultaten zijn direct relevant voor hun collega’s en talloze andere spelers in de voedselproductie. Ook de manieren waarop zij in de praktijk experimenteren en observeren zijn interessant voor de kennisontwikkeling op het terrein van landbouw en voedsel.

Bovendien is het voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem van wezenlijk belang dat consumenten hun inzicht kunnen vergroten in de herkomst van hun voedsel en de impact van de productie daarvan. Alleen zo kunnen zij zinvolle keuzes blijven maken.

De gefilmde boeren en hun collega-koplopers leveren weliswaar uiteenlopende producten, maar de levende bodem waaruit die afkomstig zijn functioneert overal volgens dezelfde principes. ‘Bodemboeren’ belichamen daarom in feite een bepaald vakmanschap. De film geeft daar een indruk van.

De film is in de loop van 2014 gemaakt, en ging op 21 januari 2015 op de Bio-Beurs in Zwolle in première. Financiering van de productie van Bodemboeren is afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat – Leefomgeving/Bodem+ via Initiatief Bewust Bodemgebruik.

Contactinformatie vindt u via deze pagina over vertoningen.

 

DSC_0445

 

Comments are closed